Bašta - Štiavnické Bane

Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane

Fórum

Téma: financovanie a poslanci

jozef1458033021Reagovať na príspevok
zaujímalo by ma, kto sa podie?a v subdodávkach na prácach pri obnove bašty, pretože sa hovorí o firmách ktoré vlastnia poslanci obce. Ni? proti tomu, ale je to trochu zvláštne odhlasova? práce na obnovu bašty, vybra? v sú?aži firmu, ktorá to zastreší a uchádza? sa zárove? o subdodávku... Niekto by sa mal tým zaobera?...pán starosta asi netuší kam mierim??

Naša bašta1475756273Reagovať na príspevok
Dobrý de?, chceli by sme informova?, že aukcia na výber firmy, ktorá bude projekt realizova?, bola viac ako transparentná. Mohli sa jej zú?astni? všetky stavebné firmy. Sú?až vyhrali dve firmy - na stavebné a umelecko-remeselné práce. Boli to firma Ultrastav zo Žiaru nad Hronom a firma Dial zo Žiliny, ktoré si zobrali, v súlade so zákonom, subdodávky. Na subdodávke sa podie?alo viacero firiem, nie len zo Štiavnických Baní. V rámci projektovej dokumentácie aj verejného obstarávania sú všetky zmluvy zverejnené na internete. Pre akéko?vek otázky nás prosím kontaktujte.

Maximilián Hell
Prechod Venuše
Bašta - definícia
Video TA3

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway and co-financed by the State Budget of the Slovak Republik.

Podporujú:26240 návštev

Administrácia stránky